บริษัท เอี่ยมรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด

หน้าแรก        ข้อมูลบริษัท        สินค้า        การรับรอง        ติดต่อเรา

บริษัท เอี่ยมรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด เป็นโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง บริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2552 ที่ตำบลหนองหัวแรต อำเถอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา สามารถผลิตแป้งมันสำปะหลังได้ 350 ตันต่อวัน

นอกจากโรงงานที่อำเภอหนองบุญมากนครราชสีมา, บริษัทยังมี บริษัทเครือข่ายในพื้นที่ยุทธศาสตร์อื่น ๆ ดังต่อไปนี้
1 บริษัท แป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จำกัด
15 ม.12 ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330